Hvem sidder tilbage med millioner i erstatning

Ulykkesdramaet omkring Helene Fischer: tusindvis af fans frygter for turnéens fortsættelse. Men hvad koster en sådan aflysning af en koncert egentlig arrangøren, og skal arrangøren så bære omkostningerne?

Helene Fischer-koncerter er store arrangementer med mange forretningspartnere, herunder spillestedet, sælgere af fanartikler, produktionsholdet, catering, billetudbydere og ikke at forglemme hende selv, som kun modtager sit honorar, når hun rent faktisk optræder. Hvis en kunstner er nødt til at aflyse en koncert på grund af sygdom, mister alle disse parter penge. Med megastjerner som Helene Fischer kan det samlede tab hurtigt stige til svimlende højder.

I 2018, da Helene Fischer måtte aflyse syv turnékoncerter på grund af en vedvarende øvre luftvejsinfektion, anslog avisen “Bild” det samlede økonomiske tab til gennemsnitligt 10.000 besøgende til 600.000 euro pr. aflyst show. På det tidspunkt oplyste forsikringsekspert Matthias Glesel på branchens hjemmeside “Versicherungsbote” endda, at beløbet kunne være dobbelt så højt. Med de ni koncerter, der i øjeblikket er blevet udsat, ville det formentlig dreje sig om mindst 5,4 millioner euro.

Men som regel er der ingen, der skal bære omkostningerne. Tourarrangørerne beskytter sig mod sådanne tilfælde med en såkaldt “afbestillingsforsikring”. Denne forsikring dækker alle økonomiske tab som følge af aflysning – og udsættelse – af en koncert. Selv en koncert, der bliver flyttet til en senere dato, medfører ekstra omkostninger, f.eks. til leje af salen til den anden dato eller til at få produktionsholdet til at stille op igen.

Alle ønsker at forsikre Helene Fischer

Til gengæld får forsikringsselskabet normalt en vis procentdel af de samlede indtægter fra turnéen. Med store kunstnere som Helene Fischer er denne procentdel normalt i de lave encifrede tal. De store forsikringsselskaber deltager i konkurrencen om de få tilbageværende superstjerner i branchen, hvilket presser procentdelen yderligere nedad end for mindre kunstnere.

For forsikringsselskaberne: Først lægen, så taksatoren

Sådanne forsikringer er ikke kun effektive i tilfælde af naturkatastrofer eller terrorangreb, men også ganske banalt: i tilfælde af sygdom. Som enhver anden ansat skal Fischer få sin sygdom attesteret af en læge. I kunstneres tilfælde kommer der imidlertid en ekspert ind for at kontrollere attesten grundigt for forsikringsselskabet. Der kan opstå spørgsmål som f.eks: Er lægen troværdig? Foregiver Fischer kun sin skade?

Helene Fischer skal lytte til råd

Faktisk er det lægen, der har det sidste ord om, hvornår en forestilling er mulig igen. Hvis Helene Fischer optræder mod lægeligt råd, eller hvis hendes tilstand endog forværres, kan forsikringsselskabet antage, at det er hendes skyld – og tilbageholde forsikringssummen. Det ville være en katastrofe for arrangøren. Og for Helene Fischer.

Kilde: Schlager.de

Det skal du læse