Sponsor

Vi er altid glade for støtte, hvad enten det er med flere besøgende eller med sponsorstøtte. Vi brænder for at yde denne service til alle i Danmark som holder af denne musikgenre, men som ikke kan læse tysk.

Man kan nu sponsore os i 5 forskellige aftaler. Og vi kan fortælle, at den del af sponsoratet, som vedrører selve reklameydelsen, anser SKAT som hovedregel for en fuldt fradragsberettiget reklameudgift, såvel moms- som skattemæssigt.

Det kan være omtale af virksomhedens navn og logo på fx bandereklamer, som vi stiller til rådighed her. Alle bannerpladser deles med andre, medmindre man vælger Extreme planen, så får man 100 % ejerskab af alle bannerplaceringer i en måned.

[pmpro_levels]

Skatteregler omkring sponsorering

Sponsorbidrag

Sponsorbidrag eller sponsering er en del af begrebet reklame. For at opnå fradrag for et sponsorbidrag skal de betingelser, der gælder for at få fradrag for en reklameudgift, også være opfyldt.

Sponsorbidrag er bidrag, en virksomhed yder til fx sportsfolk, sportsklubber, kulturelle og lignende formål mod til gengæld at opnå en ydelse i form af ret til at få reklame for deres navn eller firmamærke.

Reklameværdi

Sponsorbidrag er normalt fradragsberettigede som reklameudgifter, når virksomheden opnår en reklameværdi, som står i rimeligt forhold til det ydede bidrag.

Reklameværdien består oftest i en pligt for bidragsmodtageren til enten at tillade opsætning af reklamer i sportshaller, på stadions eller at bære reklamer for bidragyderen på trøjer, dragter, rallybiler, sejlbåde osv.

Sponsorbidraget kan også ydes som naturalier, som fx skiudstyr, med en pligt for modtageren til at anvende og fremhæve dette under sportsaktiviteten.

For at få fradrag for udgift til et sponsorbidrag efter LL § 8, stk. 1, er der et krav om direkte sammenhæng mellem sponsoratet og firmaets virksomhed.

Læs mere på Skat.dk