Flumser Bergen – måske sidste gang i år

Mange Schlagerfans har været ved Flumserberg Open Air, og skal man tro på følgende offentlig udtalelse, så er det måske sidste gang i år, at denne Open Air finder sted. Årsagen finder man i den udtalelse som man kan læse herunder. Det er sørgelige tider vi går i møde.

der_berg_bebt-1

Officiel erklæring fra Fredy Broder

“Interview med Fredy Broder til St. Galler Tagblatt.”

Ifølge en handels registrering har deres firma, Fredy Broder Productions GmbH, indstillet de forretningsmæssige aktiviteter, som er ved at blive afviklet. I hvilket omfang vil det bevirke Schlager Open Air?

Schlager Open Air har ikke været under Fredy Broder productions GmbH, Walenstadt SG, siden 2012, men været organiseret af Fredy Productions i Vaduz. Fredy Productions med plads i Walenstadt SG, har i årevis ikke haft nogen erhvervsmæssig aktivitet og kun medført omkostninger.

Da jeg ikke havde brug for dette firma mere, blev det besluttet d. 18 november 2015, at afvikle Fredy productions GmbH Walenstadt SG.

Opløsningen af Fredy Broder productions GmbH Walenstadt, har ingen sammenhæng med Schlager Open Air. Arrangøren af Open Airs, Fredy productions Vaduz, er en solid finansierede og opererer inden for musik produktion og management af kunstnere.

Roman Zogg, Borgmester for Quarten, har mistanke om, at de nye sikkerhedsregler kun er et påskud. Hvad siger Du til det?

En sådanne antagelse vil være en grundløs antagelse mod deres bedre viden. Bekymrende, men det var den måde i et turistområde som i Quarten at sådanne “sikkerhedsregler” er opstået og for samfundet er kommet i kraft. Borgermester Zogg har ændret reglerne efter han har modtaget et “forbedringsforslag” fra en politibetjent der slet ikke er ansvarlig for festivalen og uden at tale med organisationerne.

Inden disse ændringer blev foretaget var der ingen fra kommunen der talte med organisationerne eller nogen af de ansvarlige, eller nogen af de ansvarlige for selve festivalen. De har på ingen måde prøvet at tage fat i dem. Politibetjenten der er kommet med disse forslag har ikke haft nogen tilladelser til overhovedet at komme med noget, da han siden 31-7 2015 ikke har været leder for KAPO SG i Flumserberg.

Disse “Forbedringer” er indstillet af kommunen og er forbigået de officielle politi kanaler. Det synes tvivlsomt, når kommunen tager imod et forslag fra en person som ikke har kompetence på området og sætter et uautoriseret forslag i kraft.

Den ansvarlige regionschef KAPO SG har allerede d. 31 december 2015 om aften, kontaktet mig og undskyldte for proceduren fra sine folk. I sin E-mail fra samme dag, har regional chefen fra KAPO SG bl.a. skrevet: “Forfatteren til rapporten har ikke en vejledende funktion på Open Air og var heller ikke til den nuværende debriefing. Den ansvarlige arbejdsgruppe har også opdaget punkterne og mener også de er meget “overdrevet”. Det samme gælder delvis for løsningsforslagene“. 

Desværre var borgmester Zogg, klar over denne situation, men fandt det ikke nødvendigt at informere os, før han sendte de nye “betingelser” ud til amterne. Dette har skabt en masse unødige problemer ved politiet, ved OK, ved bjergbanen Flumserberg og hos mig som arrangør.

I et brev til borgmesteren Zogg, har jeg bedt om en undskyldning for ovenstående procedure og beder amterne om at sende de udsendte udgaver tilbage. Indtil i dag har jeg desværre ikke fået noget svar retur fra borgmesteren.

der_berg_bebt
Kilde: Der Berg Bebt

I hvilken udstrækning har de nye sikkerhedsbestemmelser økonomisk konsekvenser, at du arrangere festival for sidste gang i Flumserbergen? 

Den konkrete gennemførelse af de nye lovkrav udgør en finansiel udfordring for enhver arrangør af offentlig begivenheder. Det afhænger ikke af størrelsen. På baggrund af de nye regler vil der være for mange nye budgetmæssige ændringer. På den anden side stiger beløbene af udgifter til løn og krav fra de internationale kunstnere i årene.

Hvis dette fortsætter, er der snart ikke længere nogen lignende begivenheder såsom Schlager Open Air i denne størrelse. I dag har hver arrangør meget at kæmpe med, med nye regler, højere forventninger og højere løn for kunstnerne. Under disse omstændigheder ville man som arrangør ønske sig, at de offentlige steder hjælper en mere.

Nogen får millioner, og selv nogen af disse understøttede fester kæmper for at overleve. Arrangørerne og forskellige firmaer og ikke mindst også de offentlige steder, tjener en håndfuld penge fra vores Open Air. Vores ”Besøgstal” siger det for sig selv. Vores fest bliver bare afskaffet.

Hvor der er et hul i den offentlige kasse, så bliver det bare stoppet med penge der kommer et eller andet sted fra, vi står selv med en stor økonomisk risiko, hvor der ingen er, der kan stoppe hullet med et eller andet, så vi bliver på en måde kun bondefanget.

Ifølge Zogg er de nye sikkerhedsregler blevet kommunikeret allerede den 21. December, men 9 dage tidligere fik vi allerede besked på, at den nuværende festival vil blive den sidste. Hvad siger I til det?

Jeg kan kun sige, at der åbenbart bliver ledt efter dårlige undskyldninger for at se bedre ud i offentligheden, og for at skjule hjemmelavet planer. Borgmester Zogg ved helt præcist hvad min tidligere nævnte mail gik ud på.

På baggrund af de tidligere nævnte oplysninger skete der følgende: I slutningen af November 2015 har kommunen Quarten pludselig en regning med skat der skulle betales. Der er tale om 30.000 Franker (ca. 204.804,- danske kroner).

Da jeg ikke kunne se en grund til nu også at betale skat i Quarten, har jeg kontaktet de ansvarlige i Quarten kommune, og fik så at vide af en medarbejder, at det hele var aftalt med den kommune jeg har bopæl i. Jeg skulle endda være heldig, at jeg skulle betale skat i Quarten, fordi det i min kommune ville blive mange flere penge, da skatten er højere. Jeg var meget sur over dette svar jeg fik. Sådan behandler man efter min mening ikke folk, der står med fuld privat økonomisk risiko, meget engageret og uden offentlige penge, står og laver så meget for deres kommune. Jeg havde forventet en samtale med en af de ansvarlige eller i det mindste en advarsel omkring denne ændring.

Fordi jeg var så frustreret skrev jeg så den nævnte mail, hvor jeg så også skrev ”Nu er det slut med Open Air, jeg gider ikke mere”. Dette sagde jeg dog allerede for 10 år siden og igen i årene 2010, 2011, 2012,2013, 2014 og 2015. Det er da latterligt at dette, nu efter sådan en ændring af reglerne, som ikke er blevet bekræftet, bliver brugt i offentligheden som grund til at det hele bliver afskaffet, og at det ikke er på grund af alle de nye regler.

For mig ser det ud til at man her bare vil beskytte sig selv.

I skriver at Festivalen startet sidste gang i 2016, er det kun i Quarten eller over det hele?

Det vil fortsætte, det kan jeg allerede i dag love tusinde af fans. I mellemtiden er der allerede 12 steder der er interesseret i at arrangere det hele. Åbenbart er der andre kommuner der er klar over værdien af vores, i hele Europa kendte festival, og det antal fans der står bag denne festival. Dette er desværre ikke tilfældet i vores omegn. Vores festival er den bedste reklame til vores omegn og samtidig et international mødested af schlager.

Vi er et ærligt event og kunstnerne vil være hos os. 100 % ærligt og 100% live. Jeg forlader Flumser bjerget, ikke på grund af Flumser bjerget. Bjergbanerne var over årene en af de bedste partnere jeg overhovedet kunne have. De står også bag mig og undrer sig over borgmester Zogg.

På dette sted vil jeg sige hjertelig tak til alle, der siden starten har støttet mig og har været ved min side. Min tak går til min familie og også mit organsationsteam plus Heini Michel, som altid stod bag mig. Sidst men ikke mindst går min tak også til alle vores Fans og hjælpere.

Det er rigtigt hårdt for mig at sige farvel til vores schlagerfestival på Flumserbjerget, da dette er mit barndomshjem, men forudsætningerne for sådan en fest er hos os ikke mere, sådan som for eksempel i Østrig.

Du er i øjeblikket erhvervsmæssigt undervejs i Østrig, er der allerede konkrete aftaler i gang med mulige partnere?

En kæmper som  mig giver ikke så hurtigt op. Ja, jeg har været i Østrig. Der grinede de ansvarlige over det der er sket i Quarten og også Tyskland syntes det er grineren. I øjeblikket tjekker vi op på tilbud fra Østrig og også fra Schweiz. Jeg var virkelig ikke klar over at vores Mærke ”Der Berg Bebt” er kendt i Europa.

Erhvervsmæssigt besøger jeg selv flere forskellige Events i mange lande og tager også altid nogen med fra organisationsteamet med. Jeg synes det er vigtigt at vi kan se hvordan de forskellige ting bliver håndteret ved dem. Det er så dejligt at høre fra dem at vores Open Air i hvert hensigt er super.

Kære Hr. Näf, jeg siger tak for interviewet og muligheden for at at høre din ærlige mening til alle de ting der har stået åbent for svar.

Kilde: Der Berg Bebt

Det skal du læse